Patronat de Races Autòctones de les Illes Balears
Cavall mallorquí
Cavall menorquí
Ase mallorquí
Vaca mallorquina
Vaca menorquina
Porc negre
Cabra mallorquina
Cabra pitiüsa
Ovella blanca mallorquina
Ovella roja mallorquina
Ovella menorquina
Ovella eivissenca
Ca de bou
Ca de bestiar
Ca mè
Ca rater
Ca eivissenc
Ca de conills
Conill pagès d'Eivissa
Colom casta grossa
Colom d'escampadissa
Colom de pinta
Colom borino
Colom gavatxut mallorquí
Colom nas de xot
Gallina mallorquina
Gallina menorquina
Gallina eivissenca
Indiot mallorquí
Anera mallorquina
   
     
     
     
     
  El PRAIB, Patronat Per a La Recuperació i Defensa de les Races Autòctones de Les Illes Balears, vol aprofitar el que avui donen les noves tecnologies per situar-vos dins l'espai que suposa la tradició i ésser representant d'una cultura sinó perduda, sí, molt oblidada.


Una associació amb més de 30 anys d'història, el seu començament fou molt difícil, recuperant i fent una recerca d'animals per tot arreu.


Fem una menció especial, a tots i cada un dels qui formaren el primer Patronat de Races autòctones, però, en especial al desaparegut Gabriel Serra, qui, estam convençuts, s'alegraria molt de veure com hi ha gent que d'una manera altruista encara avui, es dedica a conservar el nostre patrimoni genètic.


Avui componen la Junta del Patronat, un representant de cadascuna de les associacions integrades, 13 de Mallorca, 3 de Menorca i 1 de les Pitiüses, i d'entre ells es tria la Junta Directiva.


Gràcies a les associacions que formen part del Patronat, conjuntament amb la col·laboració de la conselleria d'Agricultura, el Consell Insular de Mallorca i l'aportació de fotografies realitzades per el Sr. Bartomeu Anguera, Cap de servei de Coordinació Ramadera, de la Conselleria de Agricultura, Jaume Falconer, i la Sra. Águeda Pons de L´IBAB S.A. tindrem tots una ocasió per identificar uns signes d'identitat que ens són propis, coneixent qui no els coneix i recordant qui els han viscuts, els animals Mallorquins, Menorquins i Pitiüsos, que no són més que aquells animals que popularment, tradicionalment, i científicament, són considerats genuïns i no són criats enlloc més que a Mallorca, mantenint unes característiques fenotípiques i genotípiques constants.


Uns individus tot sols no són suficients per reviure l'heretat física i simbòlica dels padrins i dels pares, però tot un col·lectiu sí que pot lluitar per la seva supervivencia. Per això vos agrairem de tot cor que feu conèixer la nostra pàgina web als qui no la coneguin.PRAIB
 
   
 
 
Patronat per a la recuperació i defensa
de les races autòctones de les Illes Balears

Capità Vila, 38 - 6è D 07007 Palma de Mallorca
Telèfon i fax: 971274416 - Mòbil: 689716902
NIF: G07526064 - Associació registrada.
www.racesautoctones.com - info@racesautocotnes.com
 
 
Serveis Internet: BalearWeb