Ca rater
Cavall mallorquí
Cavall menorquí
Ase mallorquí
Vaca mallorquina
Vaca menorquina
Porc negre
Cabra mallorquina
Cabra pitiüsa
Ovella blanca mallorquina
Ovella roja mallorquina
Ovella menorquina
Ovella eivissenca
Ca de bou
Ca de bestiar
Ca mè
Ca rater
Ca eivissenc
Ca de conills
Conill pagès d'Eivissa
Colom casta grossa
Colom d'escampadissa
Colom de pinta
Colom borino
Colom gavatxut mallorquí
Colom nas de xot
Gallina mallorquina
Gallina menorquina
Gallina eivissenca
Indiot mallorquí
Anera mallorquina
  Presentació  
     
     
     
 
És una raça molt apreciada, tant a la pagesia com a la ciutat, ja que per la seva grandària, és molt petit, el seu caràcter, és molt sociable i amorós, i la seva habilitat com a caçador, s’ha guanyat un lloc important al cor dels amants dels cans.
 
Origen
 
Hi ha molt poca documentació escrita sobre els orígens d’aquesta raça i la seva antiguitat està acreditada, com a màxim des de fa 150 anys. Hi ha algunes teories que arrelen aquests animals amb el tronc egipci, de major grandària i, que a través d’encreuaments hauria finalitzat com un ca totalment funcional i dedicat a la caça de rates, que és d’on li ve el nom. D’altres pensen que el seu origen és mes recent i atribuïble a la presència de valencians, a principis del segle XX, que vengueren a conrear arròs a l’Albufera, i que varen introduir i creuar el seu ca rater amb animals de races pròpies de Mallorca. El fet real és que de mica en mica, el ca rater n’és present, no sols a Mallorca, sinó que s’ha anat escampant per moltes altres regions espanyoles.
 
Característiques
 
És un ca petit, molt per davall de la grandària mitjana de l'espècia canina. El seu pes és reduït, de 3,5 a 5 quilos en els mascles i de 3 a 4 quilos a les femelles. És un animal molt viu, amorós i nerviós al mateix temps. Gran guardià de la casa, bon caçador de rates i conills, és igualment un animal d’excel·lent companyia.
 
Característiques més destacades
 
El cap està en proporció harmònica amb el cos i presenta una depressió fronto-nasal molt marcada. La cara és estreta i punxeguda, i el nas és petit i el seu color habitual és el negre. Els llavis són prims i el llambrot no és gens marcat i el seu color habitual guarda correlació amb el del nas. Els ulls són rodons i grossos i tenen el color de l’ambre fosc. Les orelles són ben dretes, triangulars, de grandària mitjana i mòbils. El coll és robust i cilíndric, i té la mateixa longitud que el cap. El cos és d’aspecte quadrangular en els mascles i més allargat a les femelles. El pit és ample, el costellam arquejat, el ventre recollit i la gropa arrodonida i ben musculada. La coa és habitualment tallada ran del cos o conserva una vèrtebra. Les extremitats són ben musculades, especialment les posteriors, dotades d’ossos forts i bones articulacions, el que afavoreix la seva capacitat per botar. Els peus són fins i del tipus denominat de "llebre". La pell és molt fina i aferrada al cos, no presentant papada ni d’altres plecs. El pèl és curt i fi i el color principal del pelatge és el negre i foc, amb diversos graus de l’extensió del negre sobre el foc i de la tonalitat del foc, ja que aquest és encès en alguns casos o més mat i color canyella en altres. És freqüent també la presència de clapes blanques, d’extensió variable, ja que oscil·la des d'una petita clapa al pit, fins a quasi els animals completament blancs amb taques negres, negre i foc en el cap o simplement taques color foc. Pel que fa al tipus de marxa d’aquests animals, tant al trot com al galop és molt ràpid, ja que mou les extremitats a gran velocitat.
 
Dades generals
 
L’any 1990 es constituí el Club Espanyol del Ca rater mallorquí, que agrupa a criadors d’aquesta raça. Des de la fundació es varen iniciar els registres dels cans de la raça, que acompanyat de mostres d’avaluació morfològica, permeten dur a terme la seva selecció i millora. El nombre d’animals inscrits, ha sobrepassat en aquests anys, els 1700 exemplars i la demanda actual d’aquest tipus de ca és extraordinària. L'estàndard de la raça va ser publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 28 de desembre de 2002 i la gestió del Llibre genealògic encomanada al Club abans esmentat.
 
Associació
 
Associació de Criadors de Ca Rater
C/ Corona, 18
Montuïri 07230
Telf: 971646102

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat per a la recuperació i defensa
de les races autòctones de les Illes Balears

Capità Vila, 38 - 6è D 07007 Palma de Mallorca
Telèfon i fax: 971274416 - Mòbil: 686716902
NIF: G07526064 - Associació registrada.
www.racesautoctones.com - info@racesautocotnes.com
 
Serveis Internet: BalearWeb