Ase mallorquí
Cavall mallorquí
Cavall menorquí
Ase mallorquí
Vaca mallorquina
Vaca menorquina
Porc negre
Cabra mallorquina
Cabra pitiüsa
Ovella blanca mallorquina
Ovella roja mallorquina
Ovella menorquina
Ovella eivissenca
Ca de bou
Ca de bestiar
Ca mè
Ca rater
Ca eivissenc
Ca de conills
Conill pagès d'Eivissa
Colom casta grossa
Colom d'escampadissa
Colom de pinta
Colom borino
Colom gavatxut mallorquí
Colom nas de xot
Gallina mallorquina
Gallina menorquina
Gallina eivissenca
Indiot mallorquí
Anera mallorquina
  Presentació  
     
     
     
 
Com moltes d'altres races, l'ase mallorquí va perdre ja fa uns quants anys la definició productiva que tenia, dirigida fonamentalment a la producció mulatera, i fa menys anys, de motor animal de baix cost, la qual cosa ha ocasionat a l'actualitat, que la seva cria sigui una producció marginal dins l'explotació agrària. Malgrat aquest fet, pareix haver trobat el seu redol com a ramaderia complementaria d'altres espècies per la seva utilització en la pastura del bosc i garriga.
 
Origen
 
Pareix clar que l'origen de l'ase domèstic europeu va ser la Mediterrània Occidental i des d'aquí es va estendre per tot el sud d'Europa. Fins i tot hi ha investigadors que mencionen Mallorca com a bressol d'aquesta espècia, encara que predomina més la teoria de que aquest indret fou la regió de l'alta Catalunya i d'on derivaren la raça Catalana, la Poiteau i la Mallorquina, caracteritzades per la seva gran talla i fortalesa, caràcters que aportaven a la descendència mular. La coneguda d'aquesta raça a principis del segle passat era extraordinària i la demanda de reproductors molt alta. Com exemple es pot posar l'exportació d'animals d'aquest tipus a Anglaterra i posteriorment als Estats Units on varen participar en la creació de la famosa raça Kentucky, coneguda per la seva fortalesa i grandària. La col·laboració entre els grups de criadors i l'Administració, donà lloc a la creació l'any 1990 al registre de bestiar selecte de l'ase mallorquí, amb un nucli fundacional d'una cinquantena d'animals.
 
Característiques
 
Són animals molt rústics, nobles, de temperament sanguini i nerviós i de gran fortalesa física. La seva conformació és subhipermètrica, sublongilini i de perfil fronto-nasal còncau. El tipus general correspon a un animal estirat i esvelt. El color de la capa és negre-pansa.
 
Característiques més destacades
 
El cap és llarg i quadrat, el que li dona un tipus de braquicefàlia molt característic. Les orelles són grosses, musculoses i mòbils. El front és ample i un poc enfonsat, característica més notòria a les femelles. Els ulls són grossos i expressius i les òrbites són grosses i no gaire prominents. Les mandíbules són fortes, ben desenvolupades i potents amb un morro lleugerament estret al final. El coll és rectangular i no gaire llarg, gruixat, potent i ben unit al tronc, amb una cabellera curta i més be pobre i descambuixada. El tronc disposa d'una creu àmplia i no prominent, així com d'un pit alt però harmònic. La línia dorso-lumbar és llarga i poc ensellada i el costellam és molt visible i rodonenc. La gropa és ampla, musculosa i inclinada cap en darrera i als costats. La coa és de naixement baix, llarga, i amb una mata de crinera abundosa a la part terminal. Les extremitats anteriors són robustes, ben aplomades i d'ossos potents, en tant que les posteriors estan ben constituïdes, però no tan ben aplomades com les davanteres. Els potons són estrets. El color de la capa és negra - pansa amb degradacions blanc-grisenques voltant els ulls, el morro, l'espai intermaxil·lar, el pit, el ventre, la bragada i les aixelles.
 
Dades generals
 
El 7 de febrer de 2002, es va crear el Llibre genealògic de l'ase de raça mallorquina, pas molt positiu per la consolidació de la cria en puresa d'aquests animals. El nombre d'animals inscrits al llibre és aproximadament de 150, d'acord amb les dades subministrades per l'Associació de criadors d'aquesta raça. Després de la forta davallada del cens asinal durant la primera meitat del segle passat i la quasi desaparició de la raça, sembla que el nucli d'explotació en puresa s'ha estabilitzat i, ateses les bones qualitats que presenten els animals i la seva perfecta adaptació a les zones de bosc i garriga on col·laboren en la conservació i manteniment d'aquests indrets és de preveure que el seu cens anirà en augment.
 
Associació
 
Associació de criadors i propietaris de pura raça asinal Mallorquina
Carretera de s'Esglaieta, km 0,01
Esporles 07190
Telf: 971619165 Fax: 971505136 Mòbil: 670326118

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat per a la recuperació i defensa
de les races autòctones de les Illes Balears

Capità Vila, 38 - 6è D 07007 Palma de Mallorca
Telèfon i fax: 971274416 - Mòbil: 686716902
NIF: G07526064 - Associació registrada.
www.racesautoctones.com - info@racesautocotnes.com
 
Serveis Internet: BalearWeb