Cabra pitiüsa
Cavall mallorquí
Cavall menorquí
Ase mallorquí
Vaca mallorquina
Vaca menorquina
Porc negre
Cabra mallorquina
Cabra pitiüsa
Ovella blanca mallorquina
Ovella roja mallorquina
Ovella menorquina
Ovella eivissenca
Ca de bou
Ca de bestiar
Ca mè
Ca rater
Ca eivissenc
Ca de conills
Conill pagès d'Eivissa
Colom casta grossa
Colom d'escampadissa
Colom de pinta
Colom borino
Colom gavatxut mallorquí
Colom nas de xot
Gallina mallorquina
Gallina menorquina
Gallina eivissenca
Indiot mallorquí
Anera mallorquina
  Presentació  
     
     
     
 
La cabra pitiüsa, és una agrupació pròpia de les illes que li donen nom, diferenciada de la resta de races de les illes de l'àrea Mediterrània i, molt especialment de la raça mallorquina. Constitueix, d'acord amb els criteris zootècnics moderns una "població tradicional", caracteritzada per la localització i la seva variabilitat morfològica. Present tant a Eivissa com a Formentera, es troba localitzada a petites explotacions, on conviu generalment amb ovelles.
 
Origen
 
Hi ha pocs antecedents que permetin suposar l'origen ètnic d'aquesta població, atesa la seva variabilitat, però és una més de les agrupacions caprines de l'àrea mediterrània, localitzades a petits indrets geogràfics i que per raons quasi específicament de tipus insular, s'han mantingut lliures de influència aliena, fins al dia d'avui.
 
Característiques
 
La cabra pitiüsa és una població tradicional no estandarditzada, el que vol dir que té una gran variabilitat morfològica, i que dificulta, com és lògic, la descripció de la dita població. Malgrat aquests antecedents, si es pot dir, que la cabra pitiüsa és un animal de grandària mitjana tirant a grossa, de proporcions allargades, molt rústic, de capa de colors variables, presència majoritària del color negre sobre el color marró, així com també d'animals amb clapes blanques sobre els animals de capa uniforme.
 
Característiques més destacades
 
Té el cap gros i allargat, amb la línia fronto-nasal recta. La majoria d'animals (62%), tant mascles com femelles són sulls i en els que disposen d'elles predomina el tipus de banya curta tirada i oberta cap enrera. La quasi totalitat dels animals té mamelles i les orelles són de grandària mitjana i de posició horitzontal. El coll és llarg i el cos és més be gros, amb el costellam un poc arquejat, la línia dorso-lumbar recta, una gropa estreta i caiguda i una coa de grandària mitjana, que pareix més llarga del que és, pel floc de pèl que té a la punta. Les extremitats són llargues, fortes i ben aplomades. La pell és elàstica i resistent. La coloració, com ja s'ha indicat, és molt variable i no es pot definir un morfotipus dominant. La coloració de les mucoses i dels potons va lligada a la coloració general de la capa i, així, les mucoses i els potons negres van lligats a capes obscures i les mucoses i els potons clars, que són majoria, a les capes més clares. El pèl, és també molt variable pel que fa a la seva llargària, amb una clara diferenciació entre mascles i femelles. Més del 80% de femelles tenen el pèl curt en tant que la resta presenta faldó llarg. Els mascles tenen un pèl de mitjana longitud, més llarg i abundant al coll i pit, i presenten sempre un barbó abundant. El tipus de mama és, en general, uniforme. De grandària mitjana i forma allargada, té els mugrons inclinats cap endavant i dirigits lleugerament als costats.
 
Dades generals
 
El cens estimat d'aquesta població, segons diferents autors, s'acosta als 700 animals. La seva aptitud productiva és doble: producció de cabrits per consum, i de llet, que es destina a fer formatge, sempre molt apreciat. La rusticitat d'aquests animals els fa insubstituïbles a les regions d'on són originaris, ja que aprofiten per la seva alimentació, qualsevol vegetal al seu abast.
 
Associació
 
APOI - Associació de Productors d'Oví d'Eivissa
Avinguda d’Espanya, 49
Eivissa 07800
Telf: 971195568 Fax: 971101345

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat per a la recuperació i defensa
de les races autòctones de les Illes Balears

Capità Vila, 38 - 6è D 07007 Palma de Mallorca
Telèfon i fax: 971274416 - Mòbil: 686716902
NIF: G07526064 - Associació registrada.
www.racesautoctones.com - info@racesautocotnes.com
 
Serveis Internet: BalearWeb