Conill pagès d'Eivissa
Cavall mallorquí
Cavall menorquí
Ase mallorquí
Vaca mallorquina
Vaca menorquina
Porc negre
Cabra mallorquina
Cabra pitiüsa
Ovella blanca mallorquina
Ovella roja mallorquina
Ovella menorquina
Ovella eivissenca
Ca de bou
Ca de bestiar
Ca mè
Ca rater
Ca eivissenc
Ca de conills
Conill pagès d'Eivissa
Colom casta grossa
Colom d'escampadissa
Colom de pinta
Colom borino
Colom gavatxut mallorquí
Colom nas de xot
Gallina mallorquina
Gallina menorquina
Gallina eivissenca
Indiot mallorquí
Anera mallorquina
  Presentació  
     
     
     
 
 
Origen
 
Com passa a tantes poblacions d’animals de corral, és molt difícil concretar l’origen del conill pagès o conill eivissenc, que amb els dos noms es coneix a l’illa d’Eivissa. La seva presència és realment molt antiga a les cases de pagès, on ha estat capaç de sobreviure al llarg del temps a les diferents onades de races més seleccionades i altres adversitats de tipus sanitari, degut fonamentalment a la seva rusticitat.
 
Característiques
 
D’acord amb la informació tècnica de que es disposa a la Conselleria d’Agricultura i Pesca i a les observacions fetes a una de les finques que disposen de més exemplars d’aquesta raça, es pot afirmar que el conill pagès d’Eivissa és un animal de cos robust i arrodonit, no allargat, de talla mitja i d’un pes en els animals adults de 3,1 a 4,2 quilos els mascles i de 3 i 3,7 quilos les femelles. És un animal per tant que es podria enquadrar dins el Grup II de l’Entente Europeu d’Avicultura. El cap està ben proporcionat al cos, amb el front ample i curt i cara fina que s’estreny en el morro, detall aquest més marcat a les femelles. Els ulls són grossos i de color negre. Les orelles no són molt grosses i les porta dretes i divergents, detall aquest molt més accentuat als mascles. La línia dorsal va cap amunt des del clatell fins a les anques, formant una línia corba suau que davalla fins a la coa i que mostra la bona musculatura dels lloms i les cuixes. La coa és mitjana tirant a petita. La pell és ajustada al cos i el pèl és molt espès però no gaire llarg. La seva longitud mitja és de 2'5 cm i és fi i suau al tacte, i les mucoses són de color rosat. Els conills eivissencs són, generalment, bicolors, anomenats bigarrats, i la distribució dels colors sobre el cos és bastant uniforme. El color base més freqüent és el negre, però pot ser també gris o rogenc. El color base negre és presenta la majoria de vegades entremesclat de pèl gris o rogenc. Les clapes blanques al cap i a la part davantera del cos són quasi sempre presents, malgrat la seva distribució no és mai igual en un animal que en un altre.
 
 
Dades generals
 
És un tipus de conill que es destina a la producció de carn pel consum de la casa, atès el seu fàcil manteniment i la fertilitat de les mares, que tenen ventrades de 8 a 10 conillons, que amb una mica de cura, suren quasi tots. El pes dels animals d’engreix per a sacrifici és de dos quilos i mig, i la carn obtinguda és de gran qualitat, el que li dona una gran estima a la ruralia, ja que és un tipus d’animal que per la seva escassa producció difícilment es troba als mercats. Al dia d'avui (març 2003), és urgent fixar l’estàndard racial i marcar un programa selectiu que permeti la seva conservació i obrir el mercat en aquest tipus de carn, amb una millor transformació de menjar / carn produïda, amb el manteniment de la qualitat actual.
 
Associació
 
APOI - Associació de Productors d'Oví d'Eivissa
Avinguda d’Espanya, 49
Eivissa 07800
Telf: 971195568 Fax: 971101345

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat per a la recuperació i defensa
de les races autòctones de les Illes Balears

Capità Vila, 38 - 6è D 07007 Palma de Mallorca
Telèfon i fax: 971274416 - Mòbil: 686716902
NIF: G07526064 - Associació registrada.
www.racesautoctones.com - info@racesautocotnes.com
 
Serveis Internet: BalearWeb