Porc negre
Cavall mallorquí
Cavall menorquí
Ase mallorquí
Vaca mallorquina
Vaca menorquina
Porc negre
Cabra mallorquina
Cabra pitiüsa
Ovella blanca mallorquina
Ovella roja mallorquina
Ovella menorquina
Ovella eivissenca
Ca de bou
Ca de bestiar
Ca mè
Ca rater
Ca eivissenc
Ca de conills
Conill pagès d'Eivissa
Colom casta grossa
Colom d'escampadissa
Colom de pinta
Colom borino
Colom gavatxut mallorquí
Colom nas de xot
Gallina mallorquina
Gallina menorquina
Gallina eivissenca
Indiot mallorquí
Anera mallorquina
  Presentació  
     
     
     
 
És un dels animals domèstics que primer es varen establir a les nostres Illes, i, segons diferents autors, el porc negre és una de les agrupacions més primitives, que s’ha mantingut en explotació productiva fins al dia d’avui, degut a l’especial incidència que ha tingut en l’economia familiar de la població rural durant molts de segles. És una raça ben definida i amb unes característiques que la diferencien molt clarament d’altres races foranes.
 
Origen
 
Com passa a les races tan antigues hi ha diverses teories sobre l’origen del porc negre i, la més generalitzada actualment, assumeix que aquesta raça és el resultat del encreuament progressiu del tronc cèltic amb el tronc ibèric, malgrat hi ha autors que opinen que aquests dos troncs varen actuar sobre un tronc d’origen asiàtic, arribat a les nostres Illes amb els primers pobladors. A pesar de les diferents variants existents a principis del segle passat, el criteri positiu dels criadors d’unificar el morfotipus a obtenir a través de la selecció, ha permès establir el prototipus d’aquesta raça, que es defineix de la següent forma:
 
Característiques
 
Són animals harmònics, rústics, de grandària mitjana, perfil fronto-nasal subconcau i de ossada fina. La pell és de coloració negra i tonalitat pissarra Característiques més destacades. El cap és de grandària mitjana, prim, i perfil fronto-nasal subconcau. Les galtes grosses i gruixades i el nas gruixat, sense fer punta. Les orelles no són molt grosses, inclinades cap a davant i sensiblement tombades respecte a la línia longitudinal del cap. El coll és curt, ample i musculat i a la part de baix té un parell de mamelles grans. El cos presenta la línia dorsal recta o lleugerament arquejada. El pit és ampli i amb les costelles arquejades. La línia ventral és lleugerament corbada, i presenta un mínim de deu mames normals. La gropa és llarga, ampla i un poc caiguda. Les cuixes i anques són llargues i no molt amples. La coa és prima i desenvolupada en espiral. Les extremitats són ben aplomades, fines i relativament curtes. Els potons són de coloració negra. La pell és fina, de coloració negra i tonalitat pissarra. El pèl (cerra) és també de color negre, curt, fi, i amb una abundància variable. L’abundància de pèl en els animals dona la impressió de fer-los més foscs de color.
 
 
Dades generals
 
La raça disposa de Llibre genealògic, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears en data 24 de juny de 1999. L’estimació dels cens dels animals en puresa, obtinguda a través de l’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte, és de uns 600 reproductors inscrits al Llibre genealògic. Les ramaderies de porc negre estan repartides per tot arreu de l’Illa de Mallorca, malgrat les àrees més clàssiques de producció són les marines, pel seu tipus de vegetació. Es tracta generalment de grans extensions, de les que les més significatives són la Llevant (Petra, Santa Margalida, Manacor i Artà) i la del sud de Llucmajor fins a vorera de mar. El porc negre es cria i mantén amb el sistema clàssic extensiu, a l’actualitat més semi-extensiu, amb l’aprofitament directe de molts de vegetals, poc aprofitats per les altres espècies. Les truges, tant durant l’alletament com al final del període de gestació reben un complement alimentari a base de productes procedents de la pròpia explotació, així com també alguns productes concentrats. Els porcs d’engreix, que es destinen a la matança, reben una alimentació basada en la farina d’ordi, que es complementa amb llegums, especialment el favó. Durant l’estiu i principis de la tardor, s’aprofiten també les figues com a complement. El tipus d’explotació més freqüent, tenint en compte la seva orientació productiva, és la que té truges per fer porcells i que també fa l’engreix dels animals (66%), i, el que menys és l’explotació que sols engreixa porcs (5%). Les que es dediquen sols a tenir truges de cria, signifiquen el 29% del cens total. La mitja de parts per truja i any és de 2’13 i la prolificitat mitjana és de 12,8 porcells desmamats. El ressorgiment d’aquesta raça, iniciada a principis dels anys vuitanta per l’estirada comercial deguda a la voluntat de posar en el mercat productes d’una alta qualitat i garanties d’elaboració, s’ha consolidat a l’actualitat, mitjançant l’establiment de la denominació específica "Sobrassada de Mallorca" (MAPA. BOE 17.02.1994), que contempla com a varietat la "Sobrassada de Mallorca de Porc Negre" i que ha permès, a través del Consell regulador, l’establiment de normativa i caus comercials per establir convenis entre els sectors productor i industrial, per tal d’aconseguir uns productes de màxima qualitat. Altra estirada comercial que ha recolzat el ressorgiment de la raça ha estat la major demanda comercial de la "Porcella de Porc Negre", especialitat gastronòmica de gran tradició a l’Illa de Mallorca, que a través de l’Associació de Productors, i una sèrie d’establiments de restauració seleccionats, permet garantir l’origen i qualitat dels productes oferts.
 
Associació
 
Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte
C/ de s'Aigua, 4
Sineu 07510
Telf: 971520077 Fax: 971520389

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat per a la recuperació i defensa
de les races autòctones de les Illes Balears

Capità Vila, 38 - 6è D 07007 Palma de Mallorca
Telèfon i fax: 971274416 - Mòbil: 686716902
NIF: G07526064 - Associació registrada.
www.racesautoctones.com - info@racesautocotnes.com
 
Serveis Internet: BalearWeb