Cabra mallorquina
Cavall mallorquí
Cavall menorquí
Ase mallorquí
Vaca mallorquina
Vaca menorquina
Porc negre
Cabra mallorquina
Cabra pitiüsa
Ovella blanca mallorquina
Ovella roja mallorquina
Ovella menorquina
Ovella eivissenca
Ca de bou
Ca de bestiar
Ca mè
Ca rater
Ca eivissenc
Ca de conills
Conill pagès d'Eivissa
Colom casta grossa
Colom d'escampadissa
Colom de pinta
Colom borino
Colom gavatxut mallorquí
Colom nas de xot
Gallina mallorquina
Gallina menorquina
Gallina eivissenca
Indiot mallorquí
Anera mallorquina
  Presentació  
     
     
     
 
 
Origen
 
La cabra fou un dels primers animals domèstics presents a les nostres Illes i és curiós que, malgrat l'escassa pressió selectiva feta sobre aquesta espècia en el transcurs dels anys, els animals presentin una morfologia ben uniforma, especialment a les zones de muntanya.
 
Característiques
 
La cabra mallorquina és un animal fort, de temperament nerviós, sempre amb banyes, de capa roja i amb unes senyes complementàries de color negre situades a llocs específics del seu cos, que la destaquen clarament de les altres races que s'exploten a Mallorca.
 
Característiques més destacades
 
Té el cap gros, amb la línia fronto-nasal convexa. Quasi sempre tenen banyes, grosses en els mascles, i més reduïdes a les femelles. Les orelles són grosses, amples i rectes i estan en posició horitzontal. Els bocs adults mostren un tupè negre, així com un barbó, també de color negre. El coll és llarg i el cos és ben proporcionat amb el costellam pla i ben definit i una gropa inclinada i estreta. Les extremitats són fortes i ben musculades, amb els potons de color negre. El color del pèl és roig amb unes zones de color negre que estan formades per una retxa que recorre, des de damunt del coll, tota l'esquena fins a la coa. En els mascles es dona també una retxa negre que fa la creu amb la de l'espinada, que va de cama a cama passant per damunt de la creu de l'animal. Tant els mascles com les femelles tenen també de color negre les extremitats a partir del cos, l'entrecuix i el ventre. El front i el morro són també negres amb una retxa que uneix el llagrimer amb el morro.
 
Dades generals
 
Aquesta raça està localitzada fonamentalment a la Serra de Tramuntana, malgrat els darrers anys s'ha escampat per finques de marina o garriga amb la intenció de que ajudi a controlar la vegetació. La raça no disposa de Llibre genealògic, ja que pel sistema d'explotació d'aquest tipus d'animal (extensiu i en total llibertat durant tot l'any a la Serra de Tramuntana) es fa molt difícil fer un control. A les finques de marina i garriga on s'han introduït darrerament s'han començat a identificar, el que pot permetre la constitució de nuclis de millora i selecció, que permetin mitjançant la cessió de reproductors la millora bassal de la raça. El cens actual és molt difícil de quantificar debut essencialment al sistema d'explotació extensiu que es fa a la zona de muntanya. L'any 1996 es va crear l'associació de ramaders de la Cabra de raça mallorquina, amb la finalitat de planificar la millora productiva d'aquests animals.
 
Associació
 
Associació de Ramaders de Cabres de Raça Mallorquina
C/ de la Verge del Carme, 29
S'Estanyol 07639
Telf: 971123002 Mòbil: 609950504

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat per a la recuperació i defensa
de les races autòctones de les Illes Balears

Capità Vila, 38 - 6è D 07007 Palma de Mallorca
Telèfon i fax: 971274416 - Mòbil: 686716902
NIF: G07526064 - Associació registrada.
www.racesautoctones.com - info@racesautocotnes.com
 
Serveis Internet: BalearWeb