Ovella blanca mallorquina
Cavall mallorquí
Cavall menorquí
Ase mallorquí
Vaca mallorquina
Vaca menorquina
Porc negre
Cabra mallorquina
Cabra pitiüsa
Ovella blanca mallorquina
Ovella roja mallorquina
Ovella menorquina
Ovella eivissenca
Ca de bou
Ca de bestiar
Ca mè
Ca rater
Ca eivissenc
Ca de conills
Conill pagès d'Eivissa
Colom casta grossa
Colom d'escampadissa
Colom de pinta
Colom borino
Colom gavatxut mallorquí
Colom nas de xot
Gallina mallorquina
Gallina menorquina
Gallina eivissenca
Indiot mallorquí
Anera mallorquina
  Presentació  
     
     
     
 
És el grup d'oví més extens de l'arxipèlag balear i es pot considerar històricament com una raça amb diversos ecotipus, com són el de pla i el de muntanya.
 
Origen
 
És una raça entroncada en el bestiar oví de l'àrea insular mediterrània, del que deriven també las races Corsa, Sarda i Siciliana, totes elles, d'antic, molt relacionades pel comerç existent entre les illes d'aquesta mar. Els criteris i actuacions introduïts durant la segona meitat del segle passat han conduït a l'estandardització d'aquesta raça, que es pot definir de la següent forma:
 
Característiques
 
És un animal harmònic, rústic, de temperament tranquil, de llana basta de color blanc, que se presenta en blens de forma variable. La grandària corporal varia molt amb les condicions i zones d'explotació, però oscil·la entre els 35 i 65 kg. de pes viu a les femelles adultes.
 
Característiques més destacades
 
Té el cap allargat però ben proporcionat, amb la línia fronto-nasal de perfil recte. Les femelles, generalment, són sulles i un percentatge dels mascles són banyuts. Les banyes dels mascles arriben a tenir una grandària considerable. Les orelles són mitjanes i situades en posició horitzontal. El coll és curt i el cos allargat i ben proporcionat, amb el costellam un poc arquejat. La gropa és ampla, llarga i un poc caiguda. Les extremitats són fortes i ben aplomades. La pell és elàstica i revestida de pèl fi, de color blanc brillant amb tonalitats daurades, encara que s'admeten algunes pigmentacions, sempre de mida molt reduïda (ovelles pigardes) a la vorera dels ulls. El velló és de color blanc, de tipus obert o mig obert, amb blens de forma variable i predomini de la forma piramidal, que recobreix tot el cos, i deixa lliures les extremitats des dels avantbraços, les cames, aixelles i entrecuix, arribant a la nuca i amb freqüència al front, on pot formar la típica monya. Desapareix progressivament de davall del ventre amb l'edat i, degut a la longitud de la fibra, en ocasions arriba a formar un petit faldó al costats. La raça disposa de Llibre genealògic, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears en data 19 de maig de 2001. L'estimació del cens dels animals en puresa, obtinguda a través de l'Associació de ramaders de l'ovella de raça mallorquina és de 6.500 animals, dels quals uns 2.500 estan inscrits al Llibre genealògic. La seva producció més important és la carn, ja que la seva treta principal és la venda de les cries per a consum, amb una producció molt apreciada per la seva qualitat per la gastronomia illenca. És una raça rústica, bona mare i amb bones condicions lleteres, lo que fa que sigui apreciada com a mare a les explotacions dedicades a la producció de carn.
 
Dades generals
 
És un animal fonamentalment de pastura, que aprofita la vegetació espontània, rostolls i fulles dels ametllers, però que de cada vegada depèn més de les pastures sembrades per la seva alimentació directa, la qual cosa ha permès una planificació de la producció i una producció de cries al llarg de tot l'any.
 
Associació
 
Associació de Ramaders de l'Ovella de Raça Mallorquina
Ca’n Sureda
Son Macià 07509
Telf: 971553215 Fax: 971844291

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat per a la recuperació i defensa
de les races autòctones de les Illes Balears

Capità Vila, 38 - 6è D 07007 Palma de Mallorca
Telèfon i fax: 971274416 - Mòbil: 686716902
NIF: G07526064 - Associació registrada.
www.racesautoctones.com - info@racesautocotnes.com
 
Serveis Internet: BalearWeb