Ca de bestiar
Cavall mallorquí
Cavall menorquí
Ase mallorquí
Vaca mallorquina
Vaca menorquina
Porc negre
Cabra mallorquina
Cabra pitiüsa
Ovella blanca mallorquina
Ovella roja mallorquina
Ovella menorquina
Ovella eivissenca
Ca de bou
Ca de bestiar
Ca mè
Ca rater
Ca eivissenc
Ca de conills
Conill pagès d'Eivissa
Colom casta grossa
Colom d'escampadissa
Colom de pinta
Colom borino
Colom gavatxut mallorquí
Colom nas de xot
Gallina mallorquina
Gallina menorquina
Gallina eivissenca
Indiot mallorquí
Anera mallorquina
  Presentació  
     
     
     
 
Tal vegada sigui el ca de bestiar el més típic de la ruralia mallorquina i el més apreciat, no sols per la pagesia, sinó també per la gent amant dels cans. Es pot dir sense cap dubte que avui en dia és una raça present a tots els municipis de Mallorca.
 
Origen
 
Malgrat molts d’autors donen cites històriques de la seva presència a l’Illa, la majoria no menciona el seu origen, i les primeres descripcions morfològiques daten del segle XIX. Molt probablement sigui descendent del ca alà, ca que segons les cròniques entraria a Mallorca amb les tropes del Rei en Jaume, i que una volta espargit per fora vila, a través de creuaments amb els cans locals donà un tipus de ca més reduït de grandària i més ximple de caràcter, apte per la custodia de les diferents espècies de bestiar que es criaven a l’Illa i capaç de custodiar les cases de les possessions de visitants inoportuns.
 
Característiques
 
És un animal de mida grossa i pes mitjà, voltant els 40 quilos, ben proporcionat, rústic, fort, robust i molt àgil. És totalment negre o negre amb taca blanca en el pit, generalment de pèl curt. És un ca de pastor, guarda i defensa, de gran noblesa i fidel al seu amo fins a la mort.
 
Característiques més destacades
 
El cap és de perfil triangular; la llargària del crani és igual a la llargària de la cara o morro, que no ha d’acabar en punta. El nas és negre amb oronells amples. Els llavis són de color negre i el llambrot, quasi no es nota. Els ulls són més aviat petits, oblics i de color que varia entre el de la mel de romaní i la mel de garrova. Les orelles tenen forma triangular i la punta arriba fins a l’angle interior de l'ull. El coll és musculat i fort, gruixat i sense gorga. El cos és robust i ben proporcionat donant la impressió de fortalesa i agilitat. El pit és ample i el costellam arquejat i la gropa és un poc rodona, ampla, potent i musculada. La coa, de secció circular, ha d’arribar fins al garró. En repòs, la coa cau naturalment un poc corbada cap a fora, però en acció, és ondulant i alçada més de l’horitzontal, en forma de falç. Les extremitats són fortes i ben aplomades, amb els palpissos de les mans i peus durs i negres. La pells és elàstica, sense rues, dura i de color gris clar. El pèl és curt i aferrat a la pell i la seva longitud, a nivell del llom, oscil·la entre 1,5 i 3 cm. L’únic color admès és el negre, amb les varietats d’atzabeja, pegós i mat.
 
Dades generals
 
L’any 1980 fou aprovat el prototipus oficial del ca de bestiar i a causa del bon quefer d’una sèrie d’aficionats, dos anys més tard es va aconseguir el reconeixement oficial de la raça a nivell internacional. El Ca de bestiar és un ca de pastor. D’aquí li ve el nom amb què es coneix aquesta raça a molts d’indrets de Mallorca, on la seva pervivència i activitat ha estat vinculada a la guarda (cura) dels animals i molt especialment al món de les ovelles. A l’actualitat és un ca bastant estès, present a moltes cases de fora vila i que el Club de la raça a donat a conèixer d’una forma molt positiva a través de mostres, concursos i exposicions a tot arreu de Mallorca.
 
Associació
 
Club del Ca de Bestiar
Balmes, 48
Palma 07004
Telf: 971753509 Fax: 971753509

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat per a la recuperació i defensa
de les races autòctones de les Illes Balears

Capità Vila, 38 - 6è D 07007 Palma de Mallorca
Telèfon i fax: 971274416 - Mòbil: 686716902
NIF: G07526064 - Associació registrada.
www.racesautoctones.com - info@racesautocotnes.com
 
Serveis Internet: BalearWeb